Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


ΕΦΗΜ.: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ | Ο τουρισμός χρειάζεται νέες επενδύσεις

Το νέο πρόγραμμα που ανακοίνωσε πρόσφατα η κυβέρνηση, για την κάλυψη κεφαλαίου κίνησης των τουριστικών μονάδων είναι αναμφίβολα μια θετική κίνηση, προκειμένου οι πληττόμενες από την πανδημία επιχειρήσεις να μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν και να επανέλθουν στην κανονικότητα. Πρόκειται για ένα απαραίτητο μέτρο στήριξης του κλάδου, ο οποίος έχει πληγεί εντονότερα στο διάστημα που διαρκεί η πανδημία, συνεχίζει ωστόσο να αποτελεί βασικό πυλώνα εξωστρέφειας και ανάπτυξης για τη χώρα.

Πέρα, όμως, από την απαραίτητη ενίσχυση ενόψει της επανεκκίνησης της τουριστικής δραστηριότητας, είναι απαραίτητο να σχεδιαστούν δράσεις, με στόχο τη δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης των επιχειρήσεων και του κλάδου, την επόμενη μέρα. Απαιτείται, με άλλα λόγια, η υποστήριξη επενδυτικών σχεδίων τα οποία θα μπορέσουν να τονώσουν την ανταγωνιστικότητα και την προστιθέμενη αξία του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, στο περιβάλλον που δημιουργείται μετά την πανδημία.

Είναι γνωστό ότι το τελευταίο πρόγραμμα για την ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ προκηρύχθηκε το 2017, προσελκύοντας 7.300 προτάσεις επενδυτικών σχεδίων, συνολικού ύψους 2,3 δισ. ευρώ. Ένας μεγάλος αριθμός αυτών των σχεδίων δεν κατάφεραν να ενταχθούν, λόγω έλλειψης πόρων. Κι από τα σχέδια που εντάχθηκαν, είναι πολλά αυτά που σήμερα κινδυνεύουν να μην υλοποιηθούν, εξαιτίας των νέων συνθηκών που έχει διαμορφώσει η υγειονομική κρίση. Για παράδειγμα, στη μετά την πανδημία εποχή, κυρίαρχη τάση είναι η ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε ανοιχτό χώρο, με αποτέλεσμα αντί για συμβατικές επενδύσεις ίδρυσης καταλυμάτων, να πρέπει να ανακατευθυνθούν πόροι σε επενδύσεις π.χ. για την αγορά σκαφών, για υποδομές θαλάσσιου τουρισμού, αγροτουρισμού κ.ά.

Ένα πρώτο βήμα, λοιπόν, που πρέπει να γίνει από την πλευρά της κυβέρνησης είναι να δώσει τη δυνατότητα στους επενδυτές που εντάχθηκαν στη συγκεκριμένη δράση, να προσαρμόσουν τα επενδυτικά τους σχέδια, εστιάζοντας σε άλλες μορφές εναλλακτικού τουρισμού.

Επιπλέον, θα απαιτηθεί ο σχεδιασμός μιας νέας δράσης, μεγάλου προϋπολογισμού, η οποία θα στοχεύει σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Πρώτος στόχος πρέπει να είναι η ανάπτυξη θεματικών προϊόντων και υπηρεσιών, με επιπλέον κίνητρα για την επιχειρηματικότητα και επιδότηση για την αγορά απαιτούμενου εξοπλισμού: π.χ. τουριστικά σκάφη και λεωφορεία, ορειβατικός εξοπλισμός, εξοπλισμός ποδηλασίας κ.ά. Παράλληλα, θα πρέπει να υποστηριχθούν σχέδια για την ενίσχυση της διαδικτυακής προβολής των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων, με τη χρήση νέων τεχνολογιών, ώστε να μπορέσει να δημιουργηθεί ζήτηση για το προϊόν της χώρας σε όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, πρέπει να υπάρξουν εξειδικευμένες δράσεις για τη διασύνδεση του τουρισμού με την αγροτική παραγωγή ή και άλλες τοπικές παραγωγικές μονάδες του εκάστοτε προορισμού, μέσω π.χ. της ίδρυσης τουριστικών επισκέψιμων αγροκτημάτων, της αναβάθμισης υφιστάμενων μονάδων με δραστηριότητες σχετικές με τον αγροδιατροφικό τομέα, αλλά και συνεργασιών μεταξύ παραγωγικών μονάδων και τουριστικών επιχειρήσεων.

Ο τουρισμός ήταν και παραμένει η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας. Η προστασία του απέναντι στις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης αποτελεί σαφώς προτεραιότητα. Εξίσου κρίσιμη ανάγκη, ωστόσο, είναι η δημιουργία προϋποθέσεων ανάκαμψης, μέσα από την ενίσχυση νέων επενδύσεων που αναβαθμίζουν την ποιότητα, τη διαφοροποίηση και την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος της χώρας. Είναι, λοιπόν, απαραίτητη η διάθεση επαρκών πόρων και η βέλτιστη δυνατή αξιοποίησή τους, ώστε να παραχθεί ο αναμενόμενος θετικός αντίκτυπος στην οικονομία. Τα Επιμελητήρια θα συνεχίσουν να συμβάλουν σε αυτή την προσπάθεια, με αιτήματα και προτάσεις που απηχούν τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.

12/06/2021 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ