Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


DEAL NEWS | Νέα υπηρεσία του ΕΒΕΑ για τις επιχειρήσεις

Η ψηφιακή τεχνολογία αποτελεί κλειδί για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Η υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων μπορεί να δημιουργήσει μια σειρά από οφέλη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας την αναβάθμιση της καθημερινής τους λειτουργίας, την ενίσχυση της παραγωγικότητάς τους, αλλά και την αποτελεσματικότερη χρηματοοικονομική διαχείριση, τον έλεγχο του κόστους και τη λήψη ενημερωμένων αποφάσεων.

Συχνά, ωστόσο, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι πόροι και η τεχνογνωσία για την αξιοποίηση σχετικών τεχνολογιών είναι περιορισμένοι, με αποτέλεσμα να χάνονται σημαντικές ευκαιρίες. Σε αυτό το πλαίσιο το ΕΒΕΑ υποστηρίζει συστηματικά την προσπάθεια των επιχειρήσεων – μελών του, αναπτύσσοντας ή παρέχοντας πρόσβαση σε ψηφιακά εργαλεία ειδικά σχεδιασμένα για τις ανάγκες τους.

Η πιο πρόσφατη σχετική δράση αφορά τη δυνατότητα χρήσης μιας εξελιγμένης πλατφόρμας, που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, για τη διεκπεραίωση όλων των οικονομικών εκκρεμοτήτων των επιχειρήσεων. Πρόκειται για ένα εργαλείο εξαιρετικά χρήσιμο, καθώς βοηθά στη βέλτιστη διαχείριση των οφειλών και των πιστώσεων της επιχείρησης, μέσα στο περιβάλλον μειωμένης ρευστότητας που δημιούργησαν οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας.

Η χρήση της πλατφόρμας θα γίνεται στο πλαίσιο Μνημονίου Κατανόησης που υπέγραψε το ΕΒΕΑ με τους εκπροσώπους της ισραηλινής εταιρίας υψηλής τεχνολογίας Rollsoft Ltd, η οποία έχει αναπτύξει τη σχετική λύση.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην πλατφόρμα θα μπορούν να καταχωρούν σε αυτή την ταυτότητα των οφειλών και των πιστώσεών τους, ενώ ένας ευφυής αλγόριθμος αναζητά κάθε οικονομική συναλλαγή μεταξύ των εταιριών – μελών του δικτύου και προτείνει μια έκθεση συμψηφισμού. Με την έγκριση του συμψηφισμού, τα ποσά που οφείλονται από μια εταιρία συμψηφίζονται με τα ποσά που οφείλει η συγκεκριμένη εταιρία σε άλλες εταιρίες του δικτύου.

Ειδικότερα, μια φορά το μήνα, ο χρήσης ανεβάζει τη λίστα με τις τρέχουσες και ληξιπρόθεσμες οφειλές και πιστώσεις. Μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, εντοπίζεται η ιδανική αλυσιδωτή ακολουθία οφειλών και πιστώσεων που μπορούν να συμψηφιστούν, μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων εταιριών. Κάθε εταιρία λαμβάνει αναλυτικό πίνακα χρεώσεων – πιστώσεων και υποδεικνύεται η συντομότερη διαδρομή συμψηφισμών προς έγκριση. Μετά την έγκριση από τα ενδιαφερόμενα μέρη, ο συμψηφισμός εκτελείται και τα ποσά που οφείλονται σε μια επιχείρηση συμψηφίζονται με τα ποσά που οφείλει αυτή σε άλλες εταιρίες του δικτύου.

Η παροχή της νέας αυτής λύσης για τις επιχειρήσεις, αποτελεί συνέχεια μιας σειράς πρωτοβουλιών του ΕΒΕΑ με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών και εργαλείων που παρέχει στις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της πανδημίας. Έχουν προηγηθεί δράσεις, όπως η παροχή της δυνατότητας για τις επιχειρήσεις να πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πωλήσεις μέσω της πλατφόρμας directmarket.gr, το τρισδιάστατο ψηφιακό εκθετήριο AthEns VtradE, καθώς και η ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Πύλης Διαμεσολάβησης, η οποία διευκολύνει ουσιαστικά την αξιοποίηση του θεσμού της διαμεσολάβησης από τις επιχειρήσεις.

Η πανδημία και οι έκτακτες συνθήκες που δημιούργησε μπορεί να αποτελούν σε λίγο διάστημα παρελθόν. Όμως, η πορεία ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας και της αγοράς δεν ανακόπτεται, αντίθετα επιταχύνεται. Οι δυνατότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να αξιοποιήσουν σύγχρονες ψηφιακές λύσεις, θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την επιβίωση και την ανάπτυξή τους την επόμενη μέρα. Το ΕΒΕΑ θα συνεχίσει να στηρίζει αυτή την προσπάθεια, εμπλουτίζοντας διαρκώς τις υπηρεσίες του.

25/06/2021 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ