Γραφείο Τύπου   /   Αρθρα Προέδρου ΕΒΕΑ


ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ | Συμψηφισμός χρεών: ένα νέο εργαλείο από το ΕΒΕΑ

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων αποτελεί τη σημαντικότερη πρόκληση για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας σήμερα και στο μέλλον. Ζούμε ήδη στην εποχή της ψηφιακής οικονομίας, με νέες τεχνολογίες να ανατρέπουν υφιστάμενες οργανωτικές δομές και μοντέλα, να δημιουργούν νέα εργαλεία και διαδικασίες, νέα πρότυπα επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Σε αυτό το περιβάλλον, η εφαρμογή και η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών δεν αποτελεί πλέον προαιρετική επιλογή για τις επιχειρήσεις. Είναι παράγοντας επιβίωσης, όπως επιβεβαιώθηκε και στη διάρκεια της πανδημίας. Σήμερα, η υγειονομική κρίση φαίνεται να αποκλιμακώνεται, όμως «τρένο» της ψηφιακής μετάβασης όχι μόνο δεν γυρίζει πίσω, αλλά αντίθετα επιταχύνει ακόμη περισσότερο την πορεία του.

Η δυνατότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να συμβαδίσουν, αναδεικνύεται σε καθοριστικής σημασίας ζητούμενο. Αναγνωρίζοντας αυτή την ανάγκη και κατανοώντας παράλληλα τους περιορισμούς και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν σε αυτή την προσπάθεια – λόγω έλλειψης πόρων και τεχνογνωσίας – το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών παρέχει στα μέλη του την ευκαιρία να επωφεληθούν, με προσιτό τρόπο, από ειδικά σχεδιασμένα ψηφιακά εργαλεία και λύσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει αναλάβει το τελευταίο διάστημα μια σειρά από πρωτοβουλίες, όπως η δημιουργία της ηλεκτρονικής αγοράς μέσω της πλατφόρμας directmarket.gr, το τρισδιάστατο ψηφιακό εκθετήριο AthEns VtradE, κ.ά.

Η πιο πρόσφατη δράση αφορά τη δυνατότητα χρήσης μιας εξελιγμένης πλατφόρμας, που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, για τη διεκπεραίωση όλων των οικονομικών εκκρεμοτήτων των επιχειρήσεων. Πρόκειται για ένα εργαλείο εξαιρετικά χρήσιμο, καθώς βοηθά στη βέλτιστη διαχείριση των οφειλών και των πιστώσεων της επιχείρησης, μέσα στο περιβάλλον μειωμένης ρευστότητας που δημιούργησαν οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας.

Η χρήση της πλατφόρμας θα γίνεται στο πλαίσιο Μνημονίου Κατανόησης που υπέγραψε το ΕΒΕΑ με τους εκπροσώπους της ισραηλινής εταιρίας υψηλής τεχνολογίας Rollsoft Ltd, η οποία έχει αναπτύξει τη σχετική λύση. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην πλατφόρμα θα μπορούν να καταχωρούν σε αυτή την ταυτότητα των οφειλών και των πιστώσεών τους, ενώ ένας ευφυής αλγόριθμος αναζητά κάθε οικονομική συναλλαγή μεταξύ των εταιριών – μελών του δικτύου και προτείνει μια έκθεση συμψηφισμού. Με την έγκριση του συμψηφισμού, τα ποσά που οφείλονται από μια εταιρία συμψηφίζονται με τα ποσά που οφείλει η συγκεκριμένη εταιρία σε άλλες εταιρίες του δικτύου.

Ειδικότερα, μια φορά το μήνα, ο χρήσης ανεβάζει τη λίστα με τις τρέχουσες και ληξιπρόθεσμες οφειλές και πιστώσεις. Μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, εντοπίζεται η ιδανική αλυσιδωτή ακολουθία οφειλών και πιστώσεων που μπορούν να συμψηφιστούν, μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων εταιριών. Κάθε εταιρία λαμβάνει αναλυτικό πίνακα χρεώσεων – πιστώσεων και υποδεικνύεται η συντομότερη διαδρομή συμψηφισμών προς έγκριση. Μετά την έγκριση από τα ενδιαφερόμενα μέρη, ο συμψηφισμός εκτελείται και τα ποσά που οφείλονται σε μια επιχείρηση συμψηφίζονται με τα ποσά που οφείλει αυτή σε άλλες εταιρίες του δικτύου.

Σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους για την αγορά, το ΕΒΕΑ συνεχίζει να κατανοεί τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να στηρίζει έμπρακτα την ανάπτυξή τους στην ψηφιακή εποχή, παρέχοντας χρήσιμες υπηρεσίες και πρόσβαση σε καινοτόμες λύσεις.

25/06/2021 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ