Γραφείο Τύπου   /   Υπομνήματα - Προτάσεις Προέδρου ΕΒΕΑ


Προτάσεις ΕΒΕΑ για διατραπεζικές προμήθειες προς την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προτάσεις ΕΒΕΑ για διατραπεζικές προμήθειες προς την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

H πρόταση κανονισμού για τις διατραπεζικές προμήθειες που ισχύουν στις πληρωμές με κάρτα, η οποία εξετάζεται από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει στόχο να συμβάλει σε μια αποτελεσματική Ευρωπαϊκή αγορά πληρωμών, μέσα από την ενίσχυση του ανταγωνισμού, της καινοτομίας και της ασφάλειας, προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων και ειδικά των καταναλωτών.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών υποστηρίζει πλήρως τους στόχους της συγκεκριμένης νομοθετικής πρότασης. Για την Ελλάδα, η ανάπτυξη της αγοράς πληρωμών έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού η αύξηση της χρήσης καρτών θα ήταν ένας αποτελεσματικός τρόπος για την επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας στις συναλλαγές και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής που συνδέεται με τη χρήση μετρητών. Υπό το πρίσμα αυτό, πιστεύουμε ότι οι διατραπεζικές προμήθειες θα πρέπει να προσαρμοστούν σε επίπεδα τα οποία θα ενθαρρύνουν τόσο τους εμπόρους, όσο και τους καταναλωτές, προς την κατεύθυνση της χρήσης καρτών.

Θα θέλαμε ωστόσο να εκφράσουμε την ανησυχία μας σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της προτεινόμενης νομοθεσίας. Με βάση την ισχύουσα πρόταση, η πρόβλεψη για καθιέρωση μέγιστων επιπέδων διατραπεζικών προμηθειών αναφέρεται μόνο στα τετραμερή συστήματα πληρωμών, παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει αναγνωρίσει ότι τα τριμερή συστήματα λειτουργούν με άδηλες διατραπεζικές προμήθειες (αιτιολογική παράγραφος 22). Η ίδια πρόβλεψη αποκλείει επίσης τα ψηφιακά πορτοφόλια, όπως το PayPal, τα οποία έχουν σημαντική θέση στις on-line πληρωμές, ενώ αναπτύσσονται και σε φυσικά σημεία πληρωμών.

Τα τριμερή συστήματα και τα ψηφιακά πορτοφόλια, παρά το ότι βασίζονται σε διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα, ανταγωνίζονται στην ίδια αγορά με τα τετραμερή συστήματα, έχοντας μάλιστα κυρίαρχη θέση σε ορισμένους τομείς όπως ο τουρισμός, το ηλεκτρονικό εμπόριο κτλ.

Το προτεινόμενο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας είναι πιθανόν να οδηγήσει σε αύξηση της χρήσης των συστημάτων πληρωμών που εξαιρούνται από τη ρύθμιση, υπονομεύοντας έτσι το στόχο της Επιτροπής για διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού στην αγορά. Οι δυνητικές αρνητικές συνέπειες για τους εμπλεκόμενους θα είναι σημαντικές, με δεδομένο ότι τα τριμερή σχήματα έχουν εν γένει υψηλότερες προμήθειες και κοστίζουν ακριβότερα σε εμπόρους και καταναλωτές, σε σχέση με τα τετραμερή σχήματα.

Για τους λόγους αυτούς, πιστεύουμε ότι το ύψος των άδηλων διατραπεζικών προμηθειών, που σχετίζονται με τα τριμερή σχήματα, θα πρέπει να ρυθμιστεί με τον ίδιο τρόπο όπως και οι εμφανείς διατραπεζικές προμήθειες, που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 της πρότασης. Πιστεύουμε επίσης ότι τα ψηφιακά πορτοφόλια θα πρέπει να περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας.

Οι τροποποιήσεις αυτές θα διασφαλίσουν ίσους όρους ανταγωνισμού για όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά, υπηρετώντας τους αρχικούς στόχους της νομοθεσίας.

19/03/2014 ΠΗΓΗ: Γραφείο Τύπου 

  • 
ΓΕΜΗ