Μητρώο Επιχειρήσεων   /   Πληρωμές


Ενημέρωση των Μελών του ΕΒΕΑ για εξόφληση των οφειλών από Συνδρομές

Το ΕΒΕΑ ενημερώνει τα Μέλη του ότι οι συνδρομές των, προς το Επιμελητήριο, ήταν υποχρεωτικές μέχρι και το έτος 2014 (σύμφωνα με το Ν.2081/1992 σε συνδυασμό με το άρθρο 94 του Ν.4314/2014).

Τα Επιμελητήρια είναι υποχρεωμένα, στην περίπτωση που δεν καταβληθούν οι υποχρεωτικές αυτές συνδρομές, να προχωρήσουν στην βεβαίωσή τους και να τις αποστείλουν προς είσπραξη μέσω των Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου γνωρίζοντας τις υποχρεώσεις που της επιβάλλει η νομοθεσία, καλεί τις επιχειρήσεις, που υπάγονται στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ και είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο του, να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους, μέχρι τις 30/10/2020.

Η ενημέρωσή σας σχετικά με το Ποσό της οφειλής και τον κωδικό Πληρωμής μπορεί να γίνει με πρόσβαση σελίδα του ΕΒΕΑ echamber.acci.gr (Για την πρόσβαση χρειάζονται οι κωδικοί του ΓΕΜΗ BusinessPortal).

Η εξόφλησή τους μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

  • Στη σελίδα του ΕΒΕΑ echamber.acci.gr (όπου θα δείτε Ποσό της οφειλής και τον Κωδικό Πληρωμής)
  • Με e-banking χρησιμοποιώντας τον παραπάνω Κωδικό Πληρωμής και το ποσό.
  • Σε Τράπεζα χρησιμοποιώντας τον παραπάνω Κωδικό Πληρωμής και το ποσό. Στη σελίδα http://www.acci.gr/subscribe θα βρείτε τις Τράπεζες που δέχονται εξόφληση στο γκισέ.
  • Στο Ταμείο του Ε.Β.Ε.Α. ή σε υποκατάστημά του.

11/09/2020 ΠΗΓΗ: Τμήμα Μητρώου 

  • 
ΓΕΜΗ