17-12-2018

Σημαντικές Ανακοινώσεις


Kρούσματα παραπλάνησης ελληνικών επιχειρήσεων από γερμανική εταιρεία

Σας ενημερώνουμε ότι το Γραφείο ΟΕΥ  της Πρεσβείας στο Βερολίνο έχει γίνει επανειλημμένως αποδέκτης καταγγελιών ελληνικών εταιρειών, οι οποίες έχουν πέσει θύματα παραπλάνησης της εταιρείας DAD- DeutscherAdressdienstGmbH(με έδρα το Αμβούργο).

Η συγκεκριμένη εταιρεία, διαφημίζοντας την προσφορά υποτιθέμενης υπηρεσίας που αφορά σε καταχώρηση (συμπλήρωση ή διόρθωση) των εκάστοτε εταιρικών στοιχείων σε ένα παραπλανητικό «Ευρωπαϊκό Επιχειρηματικό Αριθμό» ("EuropeanBusinessNumber"), μετέρχεται αθέμιτων πρακτικών, όπως η αναγραφή των όρων της «διαφημιστικής καταχώρησης» με μικρότερους χαρακτήρες εντός μιας μεγαλύτερης παραγράφου. Η συμπλήρωση των στοιχείων και η αποστολή του υπογεγραμμένου εντύπου εκ μέρους των εταιρειών, εκλαμβάνεται από την εταιρεία DADαυτομάτως ως δεσμευτικό «συμβόλαιο» διάρκειας τριών (3) ετών, με την χρέωση των «διαφημιστικών υπηρεσιών» να ανέρχεται σε €771 ετησίως, την εξόφληση των οποίων απαιτεί με αλλεπάλληλες αποστολές τιμολογίων, αρνούμενη ταυτοχρόνως την μονομερή ακύρωση του «συμβολαίου» εκ μέρους τιον εταιρειών.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εν λόγο) γερμανικής εταιρείας, η «βασική εγγραφή» (διόρθωση/συμπλήρωση στοιχείων) στο EuropeanBusinessNumber, προσφέρεται χωρίς χρέωση (http://www.e-b-n.eu/entrv.php). Ωστόσο, η ενυπόγραφη αποστολή του σχετικού εντύπου εκλαμβάνεται από την DADως αποδοχή συμβατικής

υποχρέωσης της εκάστοτε ελληνικής εταιρείας, να καταβάλει ετησίως το ως άνω χρηματικό ποσό για παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών τριετούς διάρκειας.

Επισημαίνεται συναφώς ότι παρόμοιες υποθέσεις με θύματα ελληνικές επιχειρήσεις τελούν ήδη εις γνώσιν ελληνικών επιμελητηρίων και φορέων, καθώς και του EnterpriseEuropeNetworkΕλλάδος, το οποίο, μετά από επικοινωνία με το αντίστοιχο I'ραφείο του EnterpriseEuropeNetworkστο Αμβούργο, προτρέπει τις επισπεύδουσες εταιρείες να μην υπογράφουν τα σχετικά παραπλανητικά έντυπα και, σε περίπτωση που έχουν ήδη προχωρήσει σε υπογραφή, να αγνοούν τα σχετικά τιμολόγια. Ταυτόχρονα, πλήθος φορέων και επιμελητηρίων άλλων ευρωπαϊκών χωρών (π. χ. Ολλανδία, Μάλτα), όπως και σειρά ιστοσελίδων καταγγελίας απάτης (spam/seamreportsites), δημοσιοποιούν και καταγγέλλουν τις πρακτικές αυτές, ενώ συναφώς έχουν ήδη δραστηριοποιηθεί και γερμανικές δικηγορικές εταιρείες.

Εφιστάται, τέλος, η προσοχή σε περιπτώσεις συναφών αθέμιτων πρακτικών, ήτοι με παραπλανητική προσφορά καταχώρησης σε «Ευρωπαϊκούς Εταιρικούς Καταλόγους», τις οποίες μετέρχονται εταιρείες δραστηριοποιούμενες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως επί παραδείγματι η "EUBusinessRegister" (http://eu-business-reuister.eu/) με έδρα το Zeist(Κάτω Χώρες).

22/09/2017 ΠΗΓΗ: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων 

  • 
ΓΕΜΗ