14-12-2018

Σημαντικές Ανακοινώσεις


Εκδήλωση με θέμα: Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β’ Κύκλος) - ΕΒΕΑ, 16 Νοεμβρίου 2017, ώρα 17:00

Βασικός στόχος της Δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β' Κύκλος) είναι η υποστήριξη των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε  αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. 

Η Δράση σχεδιάστηκε από την Ειδική Γραμματεία Τομεακών Ε.Π. ΕΤΠΑ & ΤΣ και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  και  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 

» Πρόσκληση Εκδήλωσης

» Πρόγραμμα Εκδήλωσης

» Ηλεκτρονική Φόρμα Συμμετοχής

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διοργάνωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προγραμμάτων και Κατάρτισης του ΕΒΕΑ, τηλ. 210 3626236 & 210 3382245.

16/11/2017 ΠΗΓΗ: Τμήμα Προγραμμάτων και Κατάρτισης


DOWNLOADS
PROGRAMMAEVEA_F-1219211887.pdf Prosklisi-EPANEK_F2065983851.pdf

 

  • 
ΓΕΜΗ