17-12-2018

Σημαντικές Ανακοινώσεις


Εκδήλωση με θέμα: Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων - ΕΒΕΑ, 18 Ιανουαρίου 2018, ώρα 17:00

 

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία νέας τουριστικής επιχείρησης από πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε συγκεκριμένους τομείς τουριστικής δραστηριότητας και στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Μέσω της δράσης επιδιώκεται η δημιουργία τουριστικών μονάδων και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας μεγιστοποιώντας τη συμβολή του τουρισμού στα οικονομικά μεγέθη και στους δείκτες απασχόλησης της χώρας μας.

Η Δράση σχεδιάστηκε από την Ειδική Γραμματεία Τομεακών Ε.Π. ΕΤΠΑ & ΤΣ και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  και  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

 

 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διοργάνωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προγραμμάτων και Κατάρτισης του ΕΒΕΑ, τηλ. 210 3626236 & 210 3382245.

02/01/2018 ΠΗΓΗ: Τμήμα Προγραμμάτων και Κατάρτισης


DOWNLOADS
PROGRAMMA_TOURMME_EVEA_F-1757093798.pdf PROSKLISI_IDRYSITOUR_F572443023.MME_EVEA_draft.pdf

 

  • 
ΓΕΜΗ