Σημαντικές Ανακοινώσεις


Πραγματοποίηση Τηλεδιάσκεψης (webinar) στο πλαίσιο του έργου Eu talent, στις 22 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 14:00

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών – Ε.Β.Ε.Α., ως ενεργό μέλος του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη – CSRHellasκαι στο πλαίσιο της υποστήριξης του προγράμματος GEFYRA (Greek Enterprises For Youth Reinforcement Acceleration) που αφορά στο θεσμό της μαθητείας, ενημερώνει τις επιχειρήσεις – μέλη του, για την τηλεδιάσκεψη (webinar) που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Φεβρουαρίου 2018 ώρα 14.00 από το ανωτέρω δίκτυο.

Σκοπός της τηλεδιάσκεψης είναι η ενημέρωση για το έργο Eutalentπου υλοποιείται και αφορά στο θεσμό της μαθητείας, στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος. Οι εταιρείες – μέλη του Ε.Β.Ε.Α. που ενδιαφέρονται μπορούν να λάβουν περαιτέρω ενημέρωση για το εν λόγω θέμα στους ακόλουθους συνδέσμους: www.csrhellas.org και www.eutalent.org.

 

Ειδικότερα, στο webinarθα υπάρξει ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις του προγράμματος, καθώς και για την εφαρμογή του θεσμού της μαθητείας στην Ελλάδα από τις Επαγγελματικές Σχολές – ΕΠΑΣ, από αρμόδιο στέλεχος του Ο.Α.Ε.Δ..

 

Η υποβολή δηλώσεων συμμετοχής λαμβάνει χώρα στον παρακάτω σύνδεσμο: https://goo.gl/forms/Y0UwMyoRscyRpfO42

 

Συνημμένα, θα βρείτε την Agenda της τηλεδιάσκεψης, καθώς και λεπτομερείς οδηγίες για να συνδεθείτε από κινητό ή υπολογιστή.

05/02/2018 ΠΗΓΗ: Τμήμα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

  • 
ΓΕΜΗ