Σημαντικές Ανακοινώσεις


Παρουσίαση του Sustainability Performance Directory – Επιχειρηματικoύ Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017, την Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018 και ώρα 18:30 στο Παλαιό Χρηματιστήριο Αθηνών

 

LOGOACCI_F250065931.jpg                                          LOGOSUSTAINABLEGR20_F-938670565.jpg

 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών – Ε.Β.Ε.Α., ως ένα από τα ιδρυτικά μέλη τηςΠρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, που  στόχο έχει τη δημιουργία του Χάρτη της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα,  ενημερώνει τις επιχειρήσεις - μέλη του ότι την Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018 και ώρα 18:30 στο Παλαιό Χρηματιστήριο Αθηνών, επί της οδού Πεσμαζόγλου 1 στην Αθήνα,θα παρουσιαστεί ο Sustainability Performance Directory - Επιχειρηματικός Δείκτης Βιώσιμης Ανάπτυξης.  

Ειδικότερα, θα αναπτυχθεί το θέμα: «Η σύνδεση της Βιώσιμης Ανάπτυξης με τα χρηματοδοτικά πλαίσια στήριξης των επιχειρήσεων, οι Ευρωπαϊκές πολιτικές και τα εργαλεία εφαρμογής» από τον keynote Speaker κ. Mermer Schnappauf, μέλος του German Council for Sustainable Development.  Θα ακολουθήσουν τοποθετήσεις των κ.κ. Παναγιώτη Αλεξάκη, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην Πρόεδρος Χρηματιστηρίου Αθηνών, Χαρούλα Απαλαγάκη, Γενική Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Ξενοφώντα Αυλωνίτη, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασίλη Γκόβαρη, Επιτελικού Δ/ντη Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια.

Το Sustainability Performance Directoryέχει διαμορφωθεί με βάση τις προδιαγραφές του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, κατά τα πρότυπα του αντίστοιχου Γερμανικού Κώδικα και αποτελεί έναν Επιχειρηματικό Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ως εργαλείο για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην ελληνική αγορά απαντά στις ακόλουθες προκλήσεις: 

  • προσαρμογή στα κανονιστικά πλαίσια της μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης,
  • διαχείριση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού ρίσκου για την εξασφάλιση ευνοϊκότερης χρηματοδότησης από Τράπεζες και Επενδυτές,
  • ένταξη σε Υπεύθυνα Δίκτυα Προμηθευτών και διεθνείς αλυσίδες αξίας.     

Στην ίδια εκδήλωση, θα παρουσιαστεί ο τρόπος που μια επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί στις THE MOST SUSTAINABLE COMPANIES IN GREECE και ο τρόπος σηματοδότησης της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας προς τους καταναλωτές και τα ενδιαφερόμενα μέρη τους.

 

Περισσότερες Πληροφορίεςεδώ

15/03/2018 ΠΗΓΗ: Τμήμα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

  • 
ΓΕΜΗ