14-12-2018

Σημαντικές Ανακοινώσεις


Προκήρυξη βραβείων για καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις (Start-ups) - Athens Startup Awards 2018

Ε.Β.Ε.Α. - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ  ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΝΕΟΦΥΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Start-ups)

 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών-Ε.Β.Ε.Α. σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής ανακοινώνει για δεύτερη χρονιά την προκήρυξη Βραβείων για Καινοτόμες Νεοφυείς Επιχειρήσεις (Start-ups). Με τα βραβεία αυτά το Ε.Β.Ε.Α. και η Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο των κοινών σκοπών τους για την προαγωγή της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, της εξωστρέφειας και της απασχόλησης, επιδιώκουν να ενισχύσουν το δημιουργικό πνεύμα και τις δεξιότητες που σχετίζονται με το επιχειρείν των νέων ανθρώπων και να ανταμείψουν τη συνεπή και συνεχή προσπάθειά τους με την οποία αποδεικνύουν ότι η οικονομική κρίση δε μπορεί και δεν πρέπει να αποτελέσει εμπόδιο στην επιχειρηματική ανάπτυξη.
 
Οι υποψήφιες προς βράβευση νεοφυείς επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να προσκομίσουν δικαιολογητικά ή τεκμηριωμένη σχετική επιχειρηματολογία βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται επαρκώς ο καινοτομικός χαρακτήρας των προϊόντων και/ή των υπηρεσιών τους. Τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες οφείλουν να διαφοροποιούνται, ουσιαστικά, από άλλα ομοειδή που κυκλοφορούν ή κυκλοφορούσαν στο παρελθόν. Πέραν αυτών, θα συνεκτιμηθεί εάν και κατά πόσο καλύπτουν νέες ανάγκες καθώς και η εξαγωγική προοπτική και η εξωστρέφεια τους.
 
Εξίσου σημαντική είναι η ικανότητα της νεοφυούς επιχείρησης να προβεί στην υλοποίηση και επιχειρηματική αξιοποίηση της ιδέας της. Πέρα από τις τεχνικές γνώσεις και ικανότητες της επιχειρηματικής ομάδας μεγάλη βαρύτητα θα δίνεται στα χαρακτηριστικά και τις δεξιότητες των υποψήφιων που σχετίζονται με το επιχειρείν, καθώς και τη συμπληρωματικότητα των ικανοτήτων της ομάδας με τα απαραίτητα συστατικά επιτυχίας (Μάρκετινγκ, Πωλήσεις, Οικονομική Διαχείριση κ.λ.π.).
 
Ο διαγωνισμός διαρκεί από τις 25.4.2018 έως τις 28.5.2018.
 
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους σε μία εκ των δύο κατηγοριών, όπως αυτές ορίζονται ακολούθως:

Κατηγορία 1.   
Στάδιο Ιδέας (Innovation Stage):
Σε αυτό το στάδιο εντάσσονται νεοφυή σχήματα που έχουν:

  • διαγνώσει την ανάγκη της αγοράς,
  • επινοήσει την ιδέα για την κάλυψη της ανάγκης ή έχουν σχεδιάσει την καινοτομική λύση ή έχουν δημιουργήσει πρωτότυπο (Minimum Viable Product)
  • εντοπίσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματά τους έναντι των ανταγωνιστικών λύσεων και
  • προσδιορίσει τους πόρους (ανθρώπινους και υλικούς) για την υλοποίηση της ιδέας τους.  

 
Κατηγορία 2.   
Στάδιο Πρώιμης Δραστηριότητας (Early Stage):
Σε αυτό το στάδιο εντάσσονται νεοφυείς επιχειρήσεις που έχουν λειτουργικό προϊόν/υπηρεσία και έχουν ξεκινήσει να επιχειρούν από την 1.1.2016 και μετά, με κύρια δραστηριότητα την εμπορική εφαρμογή της καινοτομικής λύσης.
 
Στις τρείς πρώτες επιχειρηματικές ιδέες κάθε κατηγορίας θα απονεμηθούν χρηματικά βραβεία ως ακολούθως:
 

Κατηγορία 1.   
1η ομάδα:  3.000 €
2η ομάδα:  2.000 €
3η ομάδα:  1.000 €
Κατηγορία 2.   
1η ομάδα: 6.000 €
2η ομάδα: 4.000 €
3η ομάδα:  2.000 €

 
 
Οι νεοφυείς επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στο www.athensstartupawards.gr  και τα σχετικά δικαιολογητικά στο ΕΒΕΑ (Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, 4ος όροφος), υπεύθυνη κα Ελένη Φώτη  τηλ. 210-3631317, email:  innovation@acci.gr 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το www.athensstartupawards.gr 
                                   
 
Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν σε επίσημη τελετή που θα λάβει χώρα στο Ζάππειο Μέγαρο, την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΒΕΑ
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΣ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
 
ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ

07/05/2018 ΠΗΓΗ: Τμήμα Προγραμμάτων και Κατάρτισης 

  • 
ΓΕΜΗ