14-12-2018

Σημαντικές Ανακοινώσεις


ΓΕΦΥΡΕΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Μια πρωτοβουλία που επιδιώκει τη διασύνδεση των Ελλήνων του εξωτερικού με τους Έλληνες που ζουν στη χώρα μέσω της δημιουργίας ενός δικτύου για την ανάπτυξη επιστημονικών, επιχειρηματικών και επαγγελματικών συνεργασιών.

Η πρωτοβουλία «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στη βάση σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και είναι προσανατολισμένη στην επαναπροσέγγιση του θέματος της φυγής των Ελλήνων στο εξωτερικό. Το μέσο για να γίνει κάτι τέτοιο είναι η ανάδειξη του στοιχείου της δικτύωσης των Ελλήνων όλου του κόσμου, που θα έχει σαν συνέπεια, τη συνδιαμόρφωση με απτό τρόπο, του μέλλοντος της χώρας αλλά και της αλληλοϋποστήριξης σε επιστημονικό, επαγγελματικό κι επιχειρηματικό επίπεδο.  Η αλληλοϋποστήριξη αυτή υπηρετεί όχι μόνο τα συνεργαζόμενα μέρη, αλλά και την ανάπτυξη της χώρας συνολικά.

Για να μπείτε στην πλατφόρμα της πρωτοβουλίας πατήστε στο www.knowledgebridges.gr

14/05/2018 ΠΗΓΗ: Τμήμα Προγραμμάτων και Κατάρτισης 

  • 
ΓΕΜΗ