19-10-2018

Σημαντικές Ανακοινώσεις


Προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ '' ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ ''

Η νέα Δράση "Ψηφιακό Άλμα" στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Για περισσότερα πατήστε εδώ.

06/06/2018 ΠΗΓΗ: Τμήμα Προγραμμάτων και Κατάρτισης


DOWNLOADS
psifiakoalma_F-1870660733.pdf

 

  • 
ΓΕΜΗ