22-10-2018

Σημαντικές Ανακοινώσεις


Προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ '' ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ''

Η νέα Δράση "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός" στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης.

Για περισσότερα πατήστε εδώ.

06/06/2018 ΠΗΓΗ: Τμήμα Προγραμμάτων και Κατάρτισης


DOWNLOADS
poiotikos_F-520826255.pdf

 

  • 
ΓΕΜΗ