Σημαντικές Ανακοινώσεις


Πρόγραμμα LifeAskReach

Αγαπητά Μέλη,

Το Πρόγραμμα LifeAskREACH, που εξελίσσεται σε 13 χώρες της Ε.Ε., με φορέα υλοποίησης στην χώρα μας το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, αποσκοπεί στην δημιουργία βάσεων δεδομένων και εφαρμογών για την βελτίωση της ροής πληροφοριών μεταξύ προμηθευτών και καταναλωτών σχετικά με προϊόντα ( ενδύματα, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές και παιχνίδια), που περιέχουν ουσίες, οι οποίες  προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία ( Substances of Very High Concern - SVHC).

Ο Κανονισμός REACH μεταφέρει στις επιχειρήσεις το βάρος και την ευθύνη συγκέντρωσης στοιχείων για τα χημικά στα αντικείμενα. Το άρθρο 33 του Κανονισμού υποχρεώνει τις επιχειρήσεις  σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας (παραγωγούς – εισαγωγείς – λιανεμπόριο) να συγκεντρώνουν και να παρέχουν στους καταναλωτές, σε περίπτωση που τους απευθύνουν ερώτημα,  κάθε πληροφορία  για τα  αντικείμενα που περιέχουν SVHC,  σε συγκέντρωση άνω του 0,1% του βάρους τους, καθώς και για την ασφαλή χρήση τους.

Το ΕΒΕΑ συνεργάζεται με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, σε μια προσπάθεια να ανταποκριθούν στο Πρόγραμμα, όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις μέλη του, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα πλεονεκτήματα γι΄ αυτές:

  • Βελτίωση της ανταγωνιστικής τους θέσης με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και την απλοποίηση των διαδικασιών.
  • Άμεση πρόσβαση στην εκάστοτε επικαιροποιημένη  καταγραφή SVHC.
  • Επαφή με τις επιθυμίες και τις προτιμήσεις του κοινού.
  • Εύκολη γνωστοποίηση προϊόντων που δεν περιέχουν SVHC.
  • Αποφυγή επιβαρύνσεων, που διαφορετικά θα έπρεπε να επωμισθεί κάθε επιχείρηση για να ανταποκριθεί στην σχετική υποχρέωση.

 
Σε πρώτη φάση, μέσω της συμπλήρωσης ενός ερωτηματολογίου, θα μετρηθεί ο βαθμός γνώσης και ευαισθητοποίησης των επιχειρήσεων ενώ παράλληλα θα εξελίσσεται πρόγραμμα  ενημέρωσης καταναλωτών.

Το ερωτηματολόγιο, το οποίο παρακαλούμε να συμπληρώσετε, βρίσκεται εδώ, επισημαίνουμε δε ότι η συμπλήρωσή του είναι απολύτως ανώνυμη.

Στην επόμενη φάση οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα κληθούν να συμβάλουν στην δημιουργία της Eυρωπαϊκής βάσης δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες www.askreach.eu και www.echa.europa.eu

Διαβάστε την επιστολή και σε μορφή pdf.

04/10/2018 ΠΗΓΗ: Τμήμα Βιομηχανίας 

  • 
ΓΕΜΗ