16-07-2020

Σημαντικές Ανακοινώσεις


Νεότερη ενημέρωση και προειδοποίηση σχετικά με κρούσματα παραπλάνησης ελληνικών επιχειρήσεων από γερμανική εταιρεία DAD GmbH (έδρα Αμβούργο)

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών κάνει γνωστό στα μέλη του και σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βερολίνου μας ενημέρωσε με σχετική επιστολή αναφορικά με τις καταγγελίες ελληνικών εταιρειών-θυμάτων παραπλάνησης της εταιρείας DAD - Deutscher Adressdienst GmbH προς το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βερολίνου πολλαπλασιάζοντας Συνολικώς, εντός της τελευταίας 2ετίας και έχει γίνει αποδέκτης άνω των 30 σχετικών καταγγελιών, εκ των οποίων 20 περίπου εντός του τελευταίου 12μήνου.

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη εταιρεία, διαφημίζοντας την προσφορά υποτιθέμενης υπηρεσίας που αφορά σε καταχώρηση (συμπλήρωση ή διόρθωση) των εκάστοτε εταιρικών στοιχείων σε έναν παραπλανητικό «Ευρωπαϊκό Επιχειρηματικό Αριθμό» (“European Business Number”), μετέρχεται αθέμιτων πρακτικών, όπως την παραπλανητική παραπομπή σε υποτιθέμενο «Ευρωπαϊκό» επιχειρηματικό κατάλογο ή την αναγραφή των όρων της «διαφημιστικής καταχώρησης» με μικρότερους χαρακτήρες εντός μιας μεγαλύτερης παραγράφου. Η συμπλήρωση των στοιχείων και η αποστολή του υπογεγραμμένου εντύπου εκ μέρους των επιχειρήσεων, εκλαμβάνεται από την εταιρεία DAD GmbH αυτομάτως ως δεσμευτικό «συμβόλαιο» διάρκειας τριών (3) ετών, με την χρέωση των «διαφημιστικών υπηρεσιών» να ανέρχεται σε €771 ετησίως, την εξόφληση των οποίων απαιτεί με αλλεπάλληλες αποστολές τιμολογίων, αρνούμενη ταυτοχρόνως την μονομερή ακύρωση του «συμβολαίου» από πλευράς αντισυμβαλλομένων.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εν λόγω γερμανικής εταιρείας, η «βασική εγγραφή» (διόρθωση/συμπλήρωση στοιχείων) στο “European Business Number”, προσφέρεται χωρίς χρέωση (http://www.e-b-n.eu/entrv.php). Ωστόσο, η ενυπόγραφη αποστολή του σχετικού εντύπου εκλαμβάνεται από την DAD ως αποδοχή συμβατικής υποχρέωσης της εκάστοτε ελληνικής εταιρείας, να καταβάλει ετησίως το ως άνω χρηματικό ποσό για παροχή «διαφημιστικών υπηρεσιών» τριετούς διάρκειας.

Εν συνεχεία, η γερμανική εταιρεία απειλεί τις ελληνικές «αντισυμβαλλόμενες» επιχειρήσεις με άσκηση ενδίκων μέσων, προβαίνοντας στην αποστολή συνεχών υπομνηστικών αποπληρωμής, συχνά μάλιστα με προσαύξηση των οφειλομένων ποσών λόγω υπερημερίας. Εσχάτως δε έχουν αναφερθεί και περιπτώσεις ενεργοποίησης ελληνικών εισπρακτικών εταιρειών, εκ μέρους της DAD GmbH, προς είσπραξη των οφειλομένων ποσών, με ταυτόχρονη πρόταση προς τις ελληνικές εταιρείες διακανονισμού (ήτοι μείωσης) της συνολικής οφειλής και οριστική λύση του «συμβολαίου».

Επισημαίνεται ότι οι υποθέσεις αυτές, με θύματα ελληνικές επιχειρήσεις, έχουν τεθεί από το Γραφείο ΟΕΥ Βερολίνου εις γνώσιν των ελληνικών Επιμελητηρίων και Φορέων, του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αμβούργου, μέλους του οποίου αποτελεί η DAD GmbH, αλλά και του Enterprise Europe NetworkΕλλάδος, λόγω της χρήσης του όρου «European Business Number/Register» από την εν λόγω γερμανική εταιρεία. To Enterprise Europe Network Ελλάδος, μετά από επικοινωνία με το αντίστοιχο Γραφείο του Enterprise Europe Network στο Αμβούργο, προτρέπει τις επισπεύδουσες εταιρείες να μην υπογράφουν τα σχετικά παραπλανητικά έντυπα και, σε περίπτωση που έχουν ήδη προχωρήσει σε υπογραφή, να αγνοούν τα σχετικά τιμολόγια. Παράλληλα, πλήθος φορέων και επιμελητηρίων άλλων ευρωπαϊκών χωρών, μ. ά. Ολλανδίας, Κροατίας, Μάλτας, όπως και σειρά ιστοσελίδων καταγγελίας απάτης (spam/scam report sites), δημοσιοποιούν και καταγγέλλουν τις πρακτικές αυτές, ενώ συναφώς έχουν ήδη δραστηριοποιηθεί και γερμανικές δικηγορικές εταιρείες.

Εφιστάται, τέλος, η προσοχή σε περιπτώσεις αντίστοιχων αθέμιτων πρακτικών, ήτοι παραπλανητικής προσφοράς καταχώρησης σε «Ευρωπαϊκούς Εταιρικούς Καταλόγους», τις οποίες, σημειωτέων, μετέρχονται εταιρείες δραστηριοποιούμενες και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως επί παραδείγματι η “EU Business Register” (http://eu-business-register.eu/) με έδρα την πόλη Zeist της Ολλανδίας. Οι επιστολές αυτές αποστέλλονται συλλήβδην προς ελληνικές (και εν γένει ευρωπαϊκές) εταιρείες, ασχέτως κλάδου δραστηριοποίησης και ύπαρξης ή μη εξαγωγικής δραστηριότητας. Έτερη εταιρεία δε, υπό την επωνυμία “World- Business List” και έδρα ομοίως στην ολλανδική πόλη Zeist, αποστέλλει παραπλανητική προσφορά καταχώρησης στον «Παγκόσμιο Εταιρικό Κατάλογο» (“Global Company Register”, http://www.worldbusinesslist.net/). η οποία μάλιστα περιήλθε και στο το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βερολίνου, προκειμένου να προβεί σε «καταχώρηση» στον εν λόγω εταιρικό κατάλογο.

Επισημαίνεται, εν κατακλείδι, ότι το Γραφείο ΟΕΥ Βερολίνου, μολονότι έχει συνδράμει επιτυχώς ελληνικές επιχειρήσεις-Ούματα παραπλάνησης, διά παραμβάσεων προς την γερμανική εταιρεία DAD GmbH και ενημέρωση του οικείου Εμπορικού Επιμελητήριου Αμβούργου, δεν δύναται, ως εικός, ούτε να επιλύσει το πρόβλημα, ούτε και να δρα ως οιωνεί νομικό γραφείο.

Ως εκ τούτου, η δράση της DAD GmbH θα πρέπει να γνωστοποιηθεί, ει δυνατόν, στο σύνολο των μελών της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας, με στόχο την πρόληψη παρόμοιων περιστατικών παραπλάνησης ελληνικών επιχειρήσεων και συνακόλουθων οικονομικών αξιώσεων.

Περισσότερες πληροφορίες :

Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βερολίνου

Ωράριο (ώρα Ελλάδος): 10.00-18.00

Τηλέφωνο: 0049-30-2360990

ΦΑΞ: 0049-30-23609920

Ηλ.Ταχυδρομείο: ecocom-berlin@mfa.gr

 

05/06/2019 ΠΗΓΗ: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων 

  • 
ΓΕΜΗ