Σημαντικές Ανακοινώσεις


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Απαντώντας σε ερωτήματα σχετικά με τις ληφθείσες επιστολές, για καταβολή Τελών ΓΕΜΗ και Συνδρομών στο Επιμελητήριο, διευκρινίζουμε τα εξής:

  • Όσες ατομικές επιχειρήσεις έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους στη Δ.Ο.Υ. και δεν έχουν προσκομίσει στο ΕΒΕΑ της Δήλωση της Διακοπής τους, παρακαλούνται όπως την προσκομίσουν είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο registry@acci.gr και δεν θα επιβαρυνθούν με Συνδρομές και τέλη ΓΕΜΗ, για το διάστημα από την ημερομηνία διακοπής των δραστηριοτήτων τους μέχρι σήμερα.
  • Επίσης παρακαλούνται να αγνοήσουν την επιστολή με τις οφειλές οι ατομικές επιχειρήσεις: α) που έχουν ήδη διαγραφεί από το Μητρώο του Επιμελητηρίου και β) που εν τω μεταξύ έχουν ήδη τακτοποιήσει τις οφειλές τους.

13/12/2018 ΠΗΓΗ: Τμήμα Μητρώου 

  • 
ΓΕΜΗ