Σημαντικές Ανακοινώσεις


Καθορισμός των επιλέξιμων δαπανών, των κατηγοριών των οπτικοακουστικών έργων, της διαδικασίας και του χρόνου ελέγχου της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων των διατάξεων του άρθρου 71 Ε του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄167)

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών ενημερώνει τους Παραγωγούς Οπτικοακουστικών Έργων με σχετική απόφαση των Υπουργών 1) Οικονομικών, 2) Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 3) Πολιτισμού και Αθλητισμού και 4)του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία αναφέρεται στον καθορισμό των επιλέξιμων δαπανών, των κατηγοριών των οπτικοακουστικών έργων, της διαδικασίας και του χρόνου ελέγχου της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων των διατάξεων του άρθρου 71Ε του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄167), καθώς και των προϋποθέσεων, των όρων και της διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

 

Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ.

22/01/2019 ΠΗΓΗ: Τμήμα Ειδικών Μητρώων


DOWNLOADS
EMEanakoinosi_F540669926.pdf

 

  • 
ΓΕΜΗ