Σημαντικές Ανακοινώσεις


Κατάργηση τήρησης του μητρώου παραγωγών οπτικοακουστικών έργων στο ΕΒΕΑ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών ενημερώνει τους Παραγωγούς Οπτικοακουστικών Έργων αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο για την κατάργηση τήρησης του Μητρώου Παραγωγών Οπικοακουστικών Έργων στο ΕΒΕΑ σύμφωνα με το Ν.4487/2017, ΦΕΚ Α 116/9-8-2017 (άρθρο 40, καταργούμενες διατάξεις, εδάφιο "στ").


Συγκεκριμένα υπάρχει κατάργηση του άρθρου 10 του Ν.2328/1995 το οποίο αφορούσε στην «κατοχύρωση του επαγγέλματος του ανεξάρτητου Παραγωγού Οπτικοακουστικών  Έργων».

Την εν λόγω κατάργηση τήρησης του Μητρώου ΠΟΕ αποφάσισε η Δ.Ε του ΕΒΕΑ με την απόφασή της , Δ.Ε 4/27-2-2019.

13/03/2019 ΠΗΓΗ: Τμήμα Ειδικών Μητρώων


DOWNLOADS
N_F1768602364.4487.2017.pdf N_F320537504.2328.1995.pdf

 

  • 
ΓΕΜΗ