Σημαντικές Ανακοινώσεις


Παρουσίαση Προγραμμάτων του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014 - 2020) με τίτλο: ''Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας'' και ''Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας'' (ΕΒΕΑ, 11 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 4:00 μ.μ.)

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ,

το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΛΑΝΕΤ), εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ, σας προσκαλεί στην ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνει με θέμα:

Παρουσίαση των Δράσεων «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» και «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας»

   στις: 11 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00     

στο ΕΒΕΑ, Αίθουσα ΕΡΜΗΣ, Ακαδημίας 7, 6ος όροφος, Αθήνα.

 

Ειδικότερα:

- Η Δράση “Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο- Εστίαση- Εκπαίδευση” στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, στην παροχή υπηρεσιών εστίασης και στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης και κοινωνικής μέριμνας, προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

- Η Δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων” στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, από τους τομείς της αγροδιατροφής, της Βιομηχανίας Τροφίμων, της Ενέργειας, της Εφοδιαστική Αλυσίδας, τις πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, το Περιβάλλον, τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας, την Υγεία, τα Υλικά και τις Κατασκευές, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.
 
 
 

28/01/2019 ΠΗΓΗ: Τμήμα Προγραμμάτων και Κατάρτισης


DOWNLOADS
PROGRAMMA_ERGAL_EVEA_F1902615935.pdf PROSKLISI_ERGAL_EVEA_draft_F-118446512.pdf

 

  • 
ΓΕΜΗ