06-08-2020

Σημαντικές Ανακοινώσεις


Υποβολή απόψεων σχετικά με τον ανασχεδιασμό του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων ICISnet

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) γνωστοποιεί  στις επιχειρήσεις – μέλη του το υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΤΔΑ1011556 ΕΞ 2019 έγγραφο της Δ/νσης Τελωνειακών Διαδικασιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τον Ανασχεδιασμό του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων ICISnet  και παρακαλεί όπως αποστείλουν τις παρατηρήσεις -απόψεις τους επί του θέματος, έως την Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2019, στο Τμήμα Εμπορίου (e-mail:domtrade@acci.gr) προκειμένου να υποβληθεί σχετικό υπόμνημα στην αρμόδια Διεύθυνση της ΑΑΔΕ, στο πλαίσιο του Πολυετούς Στρατηγικού Σχεδίου (MASP) για τα έργα του Ηλεκτρονικού Τελωνείου.

21/02/2019 ΠΗΓΗ: Τμήμα Εμπορίου


DOWNLOADS
ENGRAFOAADE_F1193203260.pdf

 

  • 
ΓΕΜΗ