02-07-2020

Σημαντικές Ανακοινώσεις


Διαδικτυακό Σεμινάριο (webinar) Ο.Ο.Σ.Α.: Responsible Business Conduct for General Corporate Lending and Underwriting Securities την Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 από 16:00’ έως 17:30’ ΩΚΕ

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο (webinar), την Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 από 16:00’ έως 17:30’ ΩΚΕ, με θέμα «Responsible Business Conduct for General Corporate Lending and Underwriting Securities».

Το εν λόγω σεμινάριο εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο των κατευθυντηρίων οδηγιών που εκπονεί ο Ο.Ο.Σ.Α., σε στενή συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις, τα συνδικάτα και την κοινωνία των πολιτών, για την εφαρμογή πρακτικών δέουσας επιμέλειας σε διάφορους τομείς όπως τα ορυκτά, τη γεωργία, τις αλυσίδες εφοδιασμού προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας και υποδηματοποιίας και εκπόνησης εγγράφων καλής πρακτικής για εξορυκτικά και χρηματοοικονομικά προϊόντα, παρέχοντας λεπτομερέστερες συστάσεις, συμπληρωματικά προς τις υφιστάμενες τομεακές ή θεματικές οδηγίες του Ο.Ο.Σ.Α. για την Υπεύθυνη Επιχειρηματική Συμπεριφορά, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ποιότητα και η αξιοπιστία των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών των επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, σκοπός του διαδικτυακού σεμιναρίου του Ο.Ο.Σ.Α. είναι η παρουσίαση των εργασιών που διεξάγονται με το αρμόδιο συμβουλευτικό όργανο για την εκπόνηση εγγράφου, στο οποίο θα αποτυπώνονται οι πρακτικές δέουσας επιμέλειας σε φορείς που παρέχουν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις συστάσεις των Οδηγιών για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις του Ο.Ο.Σ.Α., στις συναλλαγές εταιρικού δανεισμού και αναδοχής.

Οδηγίες για την σύνδεση μέσω εφαρμογής ή υπολογιστή θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://global.gotomeeting.com/join/669902189

22/03/2019 ΠΗΓΗ: Τμήμα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

  • 
ΓΕΜΗ