Σημαντικές Ανακοινώσεις


Επέκταση μέτρων anti-dumping από την Τουρκία στις εισαγωγές ηλεκτρικών θερμοσιφώνων από την Ιταλία

Με σκοπό την έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση των ελληνικών επιχειρήσεων, προωθείται ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αναφέρεται στην επέκταση των μέτρων anti-dumping (extension of anti-dumping measures) που επιβάλλει η Τουρκία, από τις 12 Απριλίου 2019, στις εισαγωγές ηλεκτρικών θερμοσιφώνων προερχομένων από την Ιταλία. Οι δασμοί anti-dumping (και οι επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζονται) ποικίλουν από 12% (Artiston Thermo, Ιταλία) μέχρι 16% (Ferroli, Ιταλία) και 24% (άλλοι κατασκευαστές).

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι επιχειρήσεις-μέλη μπορούν να αναζητήσουν τη σχετική έκθεση στον εξής ηλεκτρονικό σύνδεσμο: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/04/20190412-11-1.pdf και να επικοινωνήσουν απευθείας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (αρμόδιο στέλεχος κ. Jan Gerrit WESTERHOF). Ταυτόχρονα μπορούν να λαμβάνουν επικαιροποιημένη πληροφόρηση ως προς την Πολιτική εμπορικής άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/actions-against-exports-from-the-eu/

 

04/06/2019 ΠΗΓΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

  • 
ΓΕΜΗ