Σημαντικές Ανακοινώσεις


Ενημέρωση Εξαγωγικών Επιχειρήσεων για τον κίνδυνο επιβολής δασμών στις Η.Π.Α.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών κάνει γνωστό στα μέλη του και σε κάθε ενδιαφερόμενο λίστα προϊόντων που αναμένεται να αποτελέσουν στόχο επιβολής δασμών στις Η.Π.Α. μετά την πρόσφατη απόφαση του ΠΟΕ σχετικά με τις ενισχύσεις στην Airbus.

Περισσότερες πληροφορίες :

ENTERPRISE GREECE

Τηλ.: 210 335 5755

 

07/10/2019 ΠΗΓΗ: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων


DOWNLOADS
LISTAPROIONTONMEKINDYNOEPIVOLISPROSTHETONDASMONSTISI_F-993940466.P.A..pdf

 

  • 
ΓΕΜΗ