02-07-2020

Σημαντικές Ανακοινώσεις


Ενημέρωση από Πρεσβεία Φιλιππινών στην Αθήνα περί παραπλανητικής λειτουργίας φορέα με την επωνυμία “Philippines International Development Agency/PIDA”

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών κάνει γνωστό στα μέλη του και σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι η Πρεσβεία των Φιλιππινών στην Αθήνα μας ενημέρωσε ότι κατόπιν έρευνας της αρμόδιας Εθνικής Υπηρεσίας Συντονισμού Πληροφοριών της χώρας, διαπιστώθηκε παράνομη και παραπλανητική λειτουργία του φορέα “Philippines International Development Agency/PIDA”.

Ειδικότερα, o PIDA παρουσιάζεται ως νόμιμη κυβερνητική υπηρεσία των Φιλιππινών και λαμβάνει χρήματα από εταιρείες για την υποβολή προσφορών τους σε αναπτυξιακά έργα. Παρά ταύτα, τόσον η ηλεκτρονική του ιστοσελίδα όσον και η εν γένει λειτουργία του είναι παράνομες, σύμφωνα με την σχετική έρευνα των μηχανισμών καταπολέμησης απάτης της χώρας.

 

Περισσότερες πληροφορίες :

Πρεσβεία των Φιλιππινών στην Αθήνα 

Τηλ: 210.672.18.83, 210.672.18.37, 210.672.18.69

Fax: 210.672.18.72

e-mail: athenspe@otenet.gr, ahenspe@dfa.gov.ph

 

 

 

30/10/2019 ΠΗΓΗ: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων 

  • 
ΓΕΜΗ