13-08-2020

Σημαντικές Ανακοινώσεις


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΕΒΕΑ ΣΕ Δ.Ο.Υ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΒΕΑ

ΓΙΑ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

ΣΕ Δ.Ο.Υ., ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ Κ.Ε.Δ.Ε.

 

Ενημερώνονται όλες οι Επιχειρήσεις - Μέλη του ΕΒΕΑ, ότι έπρεπε να καταβάλλουν  τις ετήσιες συνδρομές τους (που ήταν υποχρεωτικές μέχρι και το 2014) εντός του κάθε έτους στο οποίο αναφέρονται (σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.2081/1992 σε συνδυασμό με το  άρθρο 94 του Ν.4314/2014).

 

Επειδή τα Επιμελητήρια είναι υποχρεωμένα, να μην παρέχουν τις Υπηρεσίες τους στα μέλη τους αν δεν είναι ταμειακά ενήμεροι και όπως ορίζεται στο άρθρο 5, της Υπουργικής απόφασης 78030/2014 (ΦΕΚ 3586/Β/31.12.2014) και επειδή στην περίπτωση που δεν καταβληθούν οι υποχρεωτικές αυτές συνδρομές, θα πρέπει να προχωρήσουν στην βεβαίωσή τους και στην αποστολή τους προς είσπραξη μέσω των Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

 

Το ΕΒΕΑ, γνωρίζοντας τις υποχρεώσεις που του επιβάλλει η νομοθεσία, ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ και ΚΑΛΕΙ όλα τα Μέλη του, που τυχόν ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ, να προσέλθουν και να τις ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ / ΕΞΟΦΛΗΣΟΥΝ, προκειμένου να μην γίνει βεβαίωσή τους στη Δ.Ο.Υ., δεδομένου ότι η διαδικασία βεβαίωσής τους, αναμένεται να αρχίσει εντός του Νοεμβρίου 2019 [σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ αριθμ.1197/16-05-2019 (ΦΕΚ 1911/Β/28-05-2019)].

 

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥ ΕΒΕΑ

31/10/2019 ΠΗΓΗ: Τμήμα Μητρώου 

  • 
ΓΕΜΗ