Σημαντικές Ανακοινώσεις


Σημαντική ανακοίνωση αναφορικά με ελληνικές επιχειρήσεις στο Τατζικιστάν

Το ΕΒΕΑ σας ενημερώνει, μετά από σχετική ενημέρωση από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. στη Μόσχα, ότι η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Τατζικιστάν επιθυμεί να ιδρύσει το "European Union Business Club in Tatjikistan".

Στόχος του club είναι: α) η προώθηση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξυ της ΕΕ και του Τατζικιστάν, β) η ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών και γ) η άσκηση δραστηριοτήτων lobbying.

Για το λόγο αυτό, παρακαλύμε όπως ενημερώσετε το Γραφείο Ο.Ε.Υ. στη Μόσχα (υπεύθυνο και για το Τατζικιστάν - Τηλ: (007495) 5392970, fax: (007495) 5392974, Email: ecocom-moscow@mfa.gr 

Εάν: 

I. υφίστανται ελληνικές (στην προκειμένη περίπτωση μεταξύ άλλων ευρωπαϊκών εταιρειών) 

II. υπάρχουν ελληνικές εταιρείες οι οποίες ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη εμπορικών και επιχειρηματικών σχέσεων με το Τατζικιστάν.

 

 

20/01/2020 ΠΗΓΗ: ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

  • 
ΓΕΜΗ