18-09-2020

Σημαντικές Ανακοινώσεις


Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Δικαιολογητικών για την Ανανέωση της Εξαγωγικής Επωνυμίας για τα Έτη 2020-2022, έως 30/6/2020.


Παρατείνεται μέχρι 30/6/2020 η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για την ανανέωση της εξαγωγικής επωνυμίας για τα έτη 2020-2022, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εξαγωγικών επιχειρήσεων λόγω των προβλημάτων που δημιούργησε η πανδημία Covid 19.

Όσες από τις εξαγωγικές επιχειρήσεις που έχουν λάβει την σχετική επιστολή με αριθμ. πρωτοκ. 15981/16-12-2019, επιθυμούν να παραμείνει η εξαγωγική τους επωνυμία καταχωρημένη στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων, θα πρέπει να υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στην ανωτέρω επιστολή, μέχρι 30/6/2020.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ειδικών Μητρώων του ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7, Αθήνα10671, τηλ. 210-3382149,147 και 210-3645000, φαξ. 210-3609675 και e-mail eme@acci.gr, κλείνοντας ραντεβού προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόληψη και προστασία της υγείας των ενδιαφερομένων.

21/05/2020 ΠΗΓΗ: Τμήμα Ειδικών Μητρώων 

  • 
ΓΕΜΗ