Σημαντικές Ανακοινώσεις


Β΄ Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Προγράμματος ‘’Horizon 2020’’- Επείγουσα στήριξη ερευνητικών προσπαθειών για τη νόσο COVID-19

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πεκίνο δημοσίευσε τη Β’ Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, στο πλαίσιο του Προγράμματος “HORIZON 2020” με στόχο την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.

Η εν λόγω Πρόσκληση θα δράσει συμπληρωματικά σε προηγούμενες δράσεις για την ανάπτυξη διαγνωστικών μεθόδων, θεραπείας και εμβολίων της νόσου COVID-19, καθώς την κατανόηση των επιπτώσεων της πανδημίας.

Ως είθισται, ενθαρρύνεται οι συνεργασία φορέων της ΕΕ με νομικά πρόσωπα τρίτων χωρών που δεν εντάσσονται στις αυτομάτως επιλέξιμες προς χρηματοδότηση χώρες, όπως π.χ. η Κίνα.

Οι προτάσεις πρέπει να αφορούν στις εξής θεματικές ενότητες:

  • Eπαναπροσανατολισμός παραγωγικής διαδικασίας για την παραγωγή ζωτικών ιατρικών προμηθειών και εξοπλισμού (συνολικό ποσό που θα διατεθεί: € 23 εκ.).
  • Iατρικές τεχνολογίες, ψηφιακά εργαλεία και Τεχνητή Νοημοσύνη για τη βελτίωση του επιπέδου επίβλεψης και φροντίδας (συνολικό ποσό που θα διατεθεί: € 56 εκ.). 
  • Συμπεριφορικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας (συνολικό ποσό που θα διατεθεί: € 20 εκ.).
  • Πανευρωπαϊκές στατιστικές ομάδες (κοόρτες) COVID-19 (συνολικό ποσό που θα διατεθεί: € 20 εκ.).

Συνεργασία μεταξύ των υφιστάμενων στατιστικών ομάδων (κοορτών) της Ε.Ε. και στατιστικών ομάδων (κοορτών) εκτός Ε.Ε. σε θέματα COVID-19 (συνολικό ποσό που θα διατεθεί: € 3 εκ.).

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι η 11η Ιουνίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=Coronavirus;typeCodes=0,1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState

02/06/2020 ΠΗΓΗ: ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

  • 
ΓΕΜΗ