Σημαντικές Ανακοινώσεις


EBRD | Δωρεάν διάθεση διαδικτυακού κόμβου μάθησης σε ΜΜΕ για την αντιμετώπιση της κρίσης

  Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελήτηριο Αθηνών κάνει γνωστό, στα μέλη του και σε όλους τους ενδιαφερόμενους, ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), στο πλάισιο υποστήριξης δεκάδων χιλιάδων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (MME), οι οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες με την πρόκληση της πανδημίας του κορωνοϊού, δημιούργησε ένα διαδικτυακό κόμβο μάθησης διαχείρισης κρίσεων, ο οποίος σχεδιάστηκε ειδικά για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες χρειάζονται, τώρα περισσότερο από ποτέ, πρακτική βοήθεια στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού.

  Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 28 Μαΐου 2020, ταυτόχρονα σε τριάντα οικονομίες στις οποίες δραστηριοποιείται η EBRDκαι μπορείτε να επισκεφτείτε το διαδικτυακό κόμβο μάθησης στο www.ebrdknowhowacademy.com και να παρακολουθήσετε τη πρώτη ενότητα σχετικά με τους Πελάτες και Προμηθευτές. Διατίθεται εξ ολοκλήρου δωρεάν προς όλους και είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά, Αραβικά, Ρωσικά, Ουκρανικά και Τουρκικά.

 Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει πέντε ενότητες οι οποίες θα ανεβαίνουν στην πλατφόρμα σταδιακά:

  •        Πελάτες και Προμηθευτές,
  •        Βασικές Έννοιες Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης,
  •        Χρηματοδότηση της Επιχείρησής σας,
  •        Ανθρώπινο Δυναμικό: το βασικό περιουσιακό στοιχείο της Επιχείρησης σας και
  •        Προκλήσεις Διοίκησης και Ηγεσίας.

  Ο διαδικτυακός κόμβος μάθησης «Μάθε πώς να… εν μέσω κρίσης» προσφέρει διαδραστική εκπαίδευση, βίντεο από κλαδικούς εμπειρογνώμονες και ζωτικές πληροφορίες σχετικά με διαθέσιμους πόρους για MME, πόροι οι οποίοι παρέχονται από κυβερνήσεις και τοπικές τράπεζες και θα είναι συγκεκριμένοι για κάθε χώρα.

  Το εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό της πλατφόρμας θα διευρύνεται και θα αναπτύσσεται συνεχώς κατά τους επόμενους μήνες, με τις εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων ΕΥ και PwC να είναι ανάμεσα στους οργανισμούς που θα παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες στο πρόγραμμα.

10/06/2020 ΠΗΓΗ: Τμήμα Προγραμμάτων και Κατάρτισης 

  • 
ΓΕΜΗ