Σημαντικές Ανακοινώσεις


Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγηση των κανόνων ενδοκοινοτικής προστασίας των επενδύσεων και τη διερεύνηση τρόπων για τη διευκόλυνση των διασυνοριακών επενδύσεων, στο πλαίσιο της Ένωσης Κεφαλαιαγορών

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, ενημερώνει τις επιχειρήσεις – μέλη του, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο, ότι η Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Σταθερότητας, Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG FISMA), διεξάγει έρευνα με σκοπό την αξιολόγηση των κανόνων ενδοκοινοτικής προστασίας των επενδύσεων, καθώς και τη διερεύνηση τρόπων για τη διευκόλυνση των διασυνοριακών επενδύσεων, στο πλαίσιο της Ένωσης Κεφαλαιαγορών. 

Για τη συμμετοχή σας στην ανωτέρω έρευνα, παρακαλείσθε, όπως επισκεφθείτε τον ακόλουθο  σύνδεσμο:  https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUInvestorSurvey

Καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής στην ανωτέρω έρευνα είναι η 25η Οκτωβρίου 2020

Σημειώνεται, ότι το αρμόδιο τμήμα της Ε.Ε. έχει αναθέσει το εν λόγω έργο στην κοινοπραξία των εταιριών Ecorys Nederland B.V.και  Valdani, Vicari & Associati S.r.l. (VVA), η οποία προσκαλεί ενδιαφερόμενους φορείς για την συμμετοχή τους στις διαβουλεύσεις που θα διεξαχθούν ως μέρος της έρευνας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον διαχειριστή έργου της ανωτέρω κοινοπραξίας, Jan Maarten de Vet,  στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: JanMaarten.Devet@ecorys.com

23/10/2020 ΠΗΓΗ: Τμήμα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

  • 
ΓΕΜΗ