Σημαντικές Ανακοινώσεις


Συμμετοχή σε Δωρεάν Πρόγραμμα με τίτλο: “Inbound Program” για τις Νεοφυείς Επιχειρήσεις (start ups).

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδος στο Τόκυο, ενημερώνει, ότι διοργανώνεται δωρεάν πρόγραμμα με τίτλο: “Inbound Program”, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας “X-HUB TOKYO”, που απευθύνεται σε νεοφυείς επιχειρήσεις (start ups) .

Πρόκειται για ένα διαδικτυακό πρόγραμμα που στόχο έχει την αναβάθμιση των νεοφυών επιχειρήσεων, μέσω της υποστήριξης της αλληλεπίδρασης, μεταξύ των ξένων νεοφυών εταιρειών και των εταιρειών στο Τόκυο.

Βασική προϋπόθεση για τις ξένες νεοφυείς επιχειρήσεις, προκειμένου να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, είναι να θέλουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στο Τόκυο.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, έως τις 30 Νοεμβρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρόγραμμα και τους όρους συμμετοχής, μπορείτε να επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: https://x-hub.tokyo/en/inbound_program

10/11/2020 ΠΗΓΗ: Τμήμα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

  • 
ΓΕΜΗ