Σημαντικές Ανακοινώσεις


Ενημέρωση για το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη \ Περιβαλλοντική Μη Χρηματοοικονομική Λογιστική – Εναρμόνιση με το Νόμο 4403/2016» που διοργανώνεται από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και θα πραγματοποιηθεί, με τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, από: 1/02/2021 έως: 1/04/2021.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών – Ε.Β.Ε.Α. ενημερώνει τις επιχειρήσεις – μέλη του, για τη δυνατότητα που έχουν να συμμετάσχουν στο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη \ Περιβαλλοντική Μη Χρηματοοικονομική Λογιστική – Εναρμόνιση με το Νόμο 4403/2016» που διοργανώνεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης - ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, μέσω του διαδικτύου, από: 1/02/2021 έως: 1/04/2021.

 

Πρόκειται για ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο διαμορφώθηκε, λόγω της ανάγκης που δημιουργήθηκε από την θέσπιση των τελευταίων ετών, νέων νόμων, όπως των: Ν. 4403/2016, Ν. 4548/2018 και Ν. 4706/2020, σχετικά με ζητήματα που αφορούν στην υποχρεωτική ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κοινωνικών πληροφοριών (μη χρηματοοικονομικών) στις επίσημες λογιστικές εκθέσεις (λ.χ. στο προσάρτημα του ισολογισμού και στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου).

Σκοπός του προγράμματος είναι να καλλιεργήσει τις αναγκαίες δεξιότητες για την ανάπτυξη σύγχρονων στελεχών για τις επιχειρήσεις και την αγορά σε ζητήματα που αφορούν τις σύγχρονες εταιρικές στρατηγικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και υποχρεωτικής λογιστικής τήρησης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους οικονομικών σχολών, περιβαλλοντικών σχολών, τμημάτων κοινωνικών επιστημών, πολιτικών επιστημών, κοινωνικής διοίκησης, κοινωνικής ανθρωπολογίας και σε επαγγελματίες οικονομολόγους, λογιστές, περιβαλλοντολόγους, νομικούς και σε απόφοιτους λυκείου με επαγγελματική εμπειρία σε τομείς λογιστικής ή χρηματοοικονομικών.

Η υποβολή των αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει, από τις: 27/11/2020 και λήγει στις: 17/01/2021 και πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας: my.kedivim.duth.gr.

Το κόστος συμμετοχής για όλο το πρόγραμμα ανέρχεται στα 300€ και καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 150€.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε το συνημμένο αρχείο και να επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

 

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον καθηγητή κύριο Ιωάννη Νικολάου και την κυρία Μιχαέλα Ζαφειροπούλου, στα τηλέφωνα: 2541107039, 6972136319 και 6936918148, καθημερινά, τις ώρες: 9:00-15:00 και 18:00-21:00, ή/και στα e-mail:  inikol@env.duth.gr και mihzaf@gmail.com.

14/12/2020 ΠΗΓΗ: Τμήμα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων


DOWNLOADS
KEDIVIM_EkpaideftikoProgramma_F-235578218.docx

 

  • 
ΓΕΜΗ