Σημαντικές Ανακοινώσεις


Λειτουργία Υποστηρικτικής Πλατφόρμας για τους Δυνητικούς Δικαιούχους της Δράσης ''e-Λιανικό'' του ΕΠΑνΕΚ

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ), ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας www.openshops.gr, με σκοπό την ΔΩΡΕΑΝ παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υποστήριξης προς τους δυνητικούς δικαιούχους της δράσης "e-Λιανικό" του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) και πιο συγκεκριμένα:

 

1)      Την ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τη δράση.

2)      Την υποβοήθηση της υποβολής της αίτησης συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων της δράσης.".

3)      Τη συμβουλευτική προς τους τελικούς δικαιούχους σε όλα τα διοικητικά / τυπικά ζητήματα που αφορούν στην υλοποίηση της δράσης, καθώς και σε τεχνικά ζητήματα, σχετικά με τον ορθό σχεδιασμό, υλοποίηση και αποτελεσματική λειτουργία του e-shop τους.

4)      Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θα απαιτηθεί κατά τη φάση υλοποίησης της δράσης .

 

Το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ, υπό την εποπτεία και την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αναλαμβάνει την υποστήριξη των δυνητικών δικαιούχων της δράσης "e-Λιανικό" του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020), χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση γι' αυτούς. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.openshops.gr .

18/02/2021 ΠΗΓΗ: Τμήμα Προγραμμάτων και Κατάρτισης 

  • 
ΓΕΜΗ