Σημαντικές Ανακοινώσεις


Eρωτηματολόγιο Αντιπροσωπείας ΕΕ στην Ιορδανία για προβλήματα ευρωπαϊκών επιχειρήσεων

Το ΕΒΕΑ σας ενημερώνει, μετά από σχετική πληροφόρηση από την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Αμμάν, ότι η Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία στην Ιορδανία συνέταξε ερωτηματολόγιο αναφορικά με τυχόν εμπόδια που αντιμετωπίζουν ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κατά τη δραστηριοποίησή τους στην χώρα.

Οι ενδιαφερόμενες ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή έχουν προσπαθήσει ανεπιτυχώς να δραστηριοποιηθούν στην Ιορδανία, μπορούν να συμπληρώσουν το εν λόγω ερωτηματολόγιο στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://www.surveymonkey.com/r/EUinvestmentJordan

 

 

16/03/2021 ΠΗΓΗ: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων 

  • 
ΓΕΜΗ