Σημαντικές Ανακοινώσεις


Διοργάνωση δωρεάν ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) για τα μέλη του ΕΒΕΑ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών γνωστοποιεί στα μέλη του ότι στο πλαίσιο του ανοίγματος της αγοράς καθώς και της διασφάλισης της υγείας των επαγγελματιών, η Αντιπεριφέρεια του Κεντρικού Τομέα Αθηνών διοργανώνει καθημερινά δωρεάν έλεγχο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapidtest) για τον Covid 19.
 
Ο έλεγχος θα λαμβάνει χώρα στο κτίριο της Περιφέρειας που στεγάζεται η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας (Λ. Αλεξάνδρας 196) από τις 10:00 έως τις 14:00 .  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώνουν τον ΑΜΚΑ τους και για την ομαλή διεξαγωγή των ελέγχων τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα.

20/05/2021 ΠΗΓΗ: Τμήμα Εξυπηρέτησς Μελών 

  • 
ΓΕΜΗ