Σημαντικές Ανακοινώσεις


Παροχή βοήθειας στον Λίβανο

Το ΕΒΕΑ σας ενημερώνει, σε συνέχεια σχετικής πληροφόρησης από την Ζ2 Διεύθυνση Αναπτυξιακών και Ανθρωπιστικών Δράσεων/Έργων του Υπουργείου Εξωτερικών, αναφορικά με το ζήτημα της παροχής βοήθειας στο Λίβανο. Επισυνάπτονται σχετικοί κατάλογοι εδώ και εδώ, οι οποίοι περιήλθαν στο ΥΠΕΞ, λίαν προσφάτως, από την πλευρά του Λιβάνου, ως κάτωθι:
 
- φαρμακευτικό υλικό, 
- νοσοκομειακό υγειονομικό υλικό, 
- υλικό εργαστηριακού υγειονομικού ελέγχου, 
- προστατευτικός εξοπλισμός, 
- συσκευασμένα τρόφιμα, 
- ανταλλακτικά, 
- πετρελαιοειδή και λιπαντικά,
- ελαστικά και 
- μπαταρίες
 
Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να επικοινωνήσει με την Ζ1 Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείο Εξωτερικών στο τηλ .: 210-3682203.

04/08/2021 ΠΗΓΗ: ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ


DOWNLOADS
CopyofMOPH-3_F453118116.xlsx Copyofلائحةالادويةالمزمنة-2_F-260519125.xlsx

 

  • 
ΓΕΜΗ