Σημαντικές Ανακοινώσεις


Πρόσκληση κατάθεσης θέσεων επί των κανόνων Ασφάλισης Βραχυπρόθεσμων Εξαγωγικών Πιστώσεων (STEC)

Το ΕΒΕΑ σας ενημερώνει, σε συνέχεια σχετικής πληροφόρησης από την Β1 Διεύθυνση Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών και κατόπιν σχετικού εγγράφου, όσον αφορά στην προγραμματισμένη, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DG Competition), αναθεώρηση των κανόνων ασφάλισης των βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων (Revision of STEC/Short-Term Communication on Export Credits), ότι παρατίθεται ο παρακάτω υπερσύνδεσμος (στα αγγλικά), στον οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνεισφέρουν τυχόν θέσεις και απόψεις:
 
Για τη διαμόρφωση της ανωτέρω πρότασης αναθεώρησης των κανόνων έχει προηγηθεί σχετική Επισκόπηση και Έρευνα (Survey επί των μέτρων Κρατικής Ενίσχυσης-State Aid Fitness Check) η οποία ολοκληρώθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2020 (Staff Working Document/SWD 12593/ 20 ADD 1, ADD 3/ 30 October 2020).
 
Η ως άνω διαδικασία τίθεται, εκ νέου, σε εφαρμογή, σε μορφή διαβούλευσης, μέσω πρόσκλησης για κατάθεση θέσεων και απόψεων (από 22 Ιουλίου έως και 23 Σεπτεμβρίου 2021) στον προαναφερθέντα υπερσύνδεσμο.
 
Περισσότερες πληροφορίες Υπουργείο Εξωτερικών:
Β1 Δ/νση Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας: 
Τηλ:  210-368 2841
Email: db1@mfa.gr
 

30/08/2021 ΠΗΓΗ: ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

  • 
ΓΕΜΗ