Σημαντικές Ανακοινώσεις


Ενημέρωση των Μελών της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ για εξόφληση των ετήσιων τελών τήρησης της μερίδας τους

Η Υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ ενημερώνει τα Μέλη της ότι όλοι οι εγγεγραμμένοι στο ΓΕΜΗ υποχρεούνται να καταβάλλουν το ετήσιο «τέλος τήρησης μερίδας τους» στο ΓΕΜΗ μέσα στις προθεσμίες που ορίζει η ΚΥΑ 79752/30-12-2014 (ΦΕΚ Β’ 3623/31-12-2014), δηλαδή εντός του 1ου τριμήνου κάθε έτους και, σε περίπτωση που κάποιος υπόχρεος δεν το καταβάλλει μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες και δεν έχει διαγραφεί από το ΓΕΜΗ, το εν λόγω τέλος (σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ), αποστέλλεται, από την αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ του οικείου Επιμελητηρίου, στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ)».

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου, γνωρίζοντας τις υποχρεώσεις που της επιβάλλει η νομοθεσία, καλεί και ενημερώνει όλους όσους ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΤΕΛΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ έτους 2016, να το εξοφλήσουν χωρίς προσαυξήσεις, μέχρι 25.10.2021, προκειμένου να μην γίνει η βεβαίωσή του στην αρμόδια ΔΟΥ.

12/10/2021 ΠΗΓΗ: Υπηρεσία ΓΕΜΗ ΕΒΕΑ 

  • 
ΓΕΜΗ