Σημαντικές Ανακοινώσεις


Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικτυακό κύκλο μαθημάτων, τα οποία διοργανώνονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου /European Law & Governance School (ELGS) με τίτλο: ‘’Βιονομικός και Βιοϊατρικός Κανονισμός στη μετά Covid εποχή- Biolaw and Biomedicine Regulation in the Post – Covid Era’’, όπου θα πραγματοποιηθούν, από 22 Νοεμβρίου έως και 26 Νοεμβρίου 2021.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών – Ε.Β.Ε.Α., ενημερώνει τις επιχειρήσεις – μέλη του, για τη δυνατότητα που έχουν να συμμετάσχουν στο διαδικτυακό κύκλο μαθημάτων, τα οποία διοργανώνονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου /European Law & Governance School (ELGS)  με τίτλο: ‘’Βιονομικός και Βιοϊατρικός Κανονισμός στη μετά Covid εποχή- Biolaw and Biomedicine Regulation in the Post – Covid Era’’ και έχουν ως βασικό στόχο, την παροχή συγκεκριμένων γνώσεων για το δίκαιο στην Ευρώπη, που διέπει τα βασικά θέματα της σύγχρονης Βιοϊατρικής στις μέρες μας.

Οι διαλέξεις των μαθημάτων καλύπτουν κλινικές εφαρμογές αιχμής και ερευνητικές δραστηριότητες που εστιάζουν σε απαιτητικά νομικά διλήμματα, η σημασία των οποίων προσελκύει ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον ενός ευρέος επιστημονικού και μη εξειδικευμένου κοινού στη μετά-COVID εποχή.

Οι συμμετέχοντες αναμένεται να:

• Επιδείξουν γνώση και κατανόηση των βασικών στοιχείων του Ευρωπαϊκού Βιοϊατρικού Νόμου, όπως εκφράζονται στα πιο κρίσιμα θέματα της κλινικής πρακτικής και της βιοϊατρικής έρευνας.

• Κατανοήσουν τον ζωτικής σημασίας ρόλο, της ρύθμισης στη Βιοϊατρική ως κρίσιμου παράγοντα στην επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο που εξασφαλίζει την απαραίτητη υποστήριξη από την κοινωνία, υπό το πρίσμα της «Yπεύθυνης Eπιστήμης- Responsible Science».

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά το πρόγραμμα αλλά και την εγγραφή , μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (ELGS).

18/11/2021 ΠΗΓΗ: Τμήμα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

  • 
ΓΕΜΗ