17-12-2018

Σημαντικές Ανακοινώσεις


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FLEGIT/TRACES ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.)ενημερώνει τις επιχειρήσεις – μέλη του και κάθε ενδιαφερόμενο ότι οι εισαγωγείς ξυλείας και προϊόντων ξυλείας, προϊόντων χάρτου και χαρτοπολτού, από τρίτες χώρες και άμεσα από την Ινδονησία, υποχρεούνται να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα FLEGIT/TRACESτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σημειώνεται ότι η εισαγωγή, εγγραφή και χρήση αυτού του συστήματος είναι υποχρεωτική και αναγκαία για την ομαλή διεξαγωγή του εμπορίου των προϊόντων του Παραρτήματος ΙΙΙ του Ευρ. Καν. 2016/1387 από την Ινδονησία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας www.ypeka.gr (ΔΑΣΗ/ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ-ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ FLEGT) και στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ελληνική γλώσσα:http://euflegt.efi.int/web/flegt-licence/faq

29/12/2016 ΠΗΓΗ: Τμήμα Εμπορίου 

  • 
ΓΕΜΗ