Ανακοινώσεις


Πρόσκληση σε Διαβούλευση ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών υποδημάτων

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) γνωρίζει στις επιχειρήσεις – μέλη του και σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι η Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή με αφορμή επικείμενο διαγωνισμό προμήθειας «Υποδημάτων πόλης» για τις ανάγκες φορέων του Δημοσίου, έχει θέσει προς δημόσια διαβούλευση τις Τεχνικές Προδιαγραφές για:

 α) Υποδήματα ανδρών σκαρπίνια: χειμερινά μαύρα (ματ ή λουστρίνι) ή θερινά λευκά και

 β) Υποδήματα γυναικών γόβες: χειμερινά μαύρα (ματ ή λουστρίνι ) ή θερινά λευκά

και απευθύνει πρόσκληση ενεργούς συμμετοχής των ενδιαφερόμενων με την υποβολή παρατηρήσεων και προτάσεων.

Η κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει σχόλια και προτάσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών μέχρι τις 6-11-2018 στο πεδίο «Διαβουλεύσεις» στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ: www.promitheus.gov.gr

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (Πληροφ.: Μ. Ζυγούρη, τηλ.:2131514551, e-mail: ezigouri@eprocurement.gov.gr)

30/10/2018 ΠΗΓΗ: Τμήμα Εμπορίου 

  • 
ΓΕΜΗ