Ανακοινώσεις


3ος Διαγωνισμός ''Blue Growth-Patras-Competition III''

Το ΕΒΕΑ σας ενημερώνει ότι στο πλαίσιο της 1ης Παγκόσμιας Εβδομάδας Επίχειρηματικότητας ο ΕΣΥΝΕ Δυτικής Ελλάδας και η Ομοσπονδία ΕΣΥΝΕ, σε συνεργασία με την Aephoria.net διοργανωνουν στην Πάτρα τον 3° Διαγωνισμό καινοτομίας στη θαλάσσια οικονομία "Blue Growth-Patras-Competilion ΙΙΙ".

To Blue Growth είναι ο 1ος διαγωνισμός καινοτομίας για τη θαλάσσια οικονομία που ξεκίνησε το 2014 από τον Πειραιά, με όραμα οι καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες να ενισχύσουν τις παραδοσιακές οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη θαλάσσια οικονομία.

Οι θεματικές ενότητες που εντάσσονται στο Blue Growth είναι οι εξής:

  • Τεχνολογίες πληροφορικής & Επικοινωνιών
  • Ενέργεια & Περιβάλλον/ Πράσινη Ναυσιπλοΐα
  • Καινοτομία στον Θαλάσσιο Πρωτογενή Τομέα- Αλιεία-Υδατοκαλλιέργειες
  • Αειφόρος Θαλάσσιος Τουρισμός & Πολιτισμός
  • Θαλάσσιες Μεταφορές
  • Διαχείριση Υδάτινων Πόρων

Η υποβολή προτάσεων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του Blue Growth έως τις 24 Νοεμβρίου 2018.

Περισσότερς πληροφορίες :

Blue Growth 

Τηλ: +30 210 452 731

Email: bluegrowth@aephoria.net

06/11/2018 ΠΗΓΗ: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων 

  • 
ΓΕΜΗ