Ανακοινώσεις


Προβλήματα Ελληνικών Εξαγωγών στην Ρωσία

evea_F-1894573350.png

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών σας ενημερώνει ότι  ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, κ. Γεώργιος Κατρούγκαλος πρόκειται να πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Μόσχα ενόψει της 11ης ΜΔΕ Ελλάδας Ρωσίας, στις 5-6 Δεκεμβρίου 2018. Στο πλαίσιο αυτό προτίθεται να θέσει, μεταξύ άλλων, προς την Ρωσική πλευρά, τυχόν υφιστάμενα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική εξαγωγική και επιχειρηματική προσπάθεια στη χώρα, με στόχο την αντιμετώπισή τους.

 

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε έως την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές εξαγωγές και γενικότερα η ελληνική οικονομική δραστηριότητα στην Ρωσία περιληπτικά σε 1 παράγραφο 10-20 γραμμές   (πχ. δασμολογικά και μη δασμολογικά εμπόδια, θέματα διακριτικής μεταχείρισης, τελωνειακές διαδικασίες, φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις και πιστοποιητικά κτλ.), έτσι ώστε να τα γνωστοποιήσουμε στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Στοιχεία επικοινωνίας: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του ΕΒΕΑ – email: excom@acci.gr

28/11/2018 ΠΗΓΗ: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων 

  • 
ΓΕΜΗ