Ανακοινώσεις


Πρόσκληση σε Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών επίπλων και ειδών κλωστοϋφαντουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή .

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) γνωρίζει στις επιχειρήσεις – μέλη του και σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, ενόψει επικείμενης διενέργειας Συμφωνίας-Πλαισίου για την προμήθεια επίπλων και ειδών κλωστοϋφαντουργίας για τις ανάγκες φορέων του Δημοσίου, έχει θέσει προς δημόσια διαβούλευση τις Τεχνικές Προδιαγραφές για τα ανωτέρω είδη στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ: www.promitheus.gov.gr.

Στο πλαίσιο αυτό, απευθύνει πρόσκληση ενεργούς συμμετοχής των ενδιαφερόμενων με την υποβολή παρατηρήσεων και προτάσεων επί των τεχνικών προδιαγραφών μέχρι τις 20-02-2019 (αντί 13.02.2019-λόγω παράτασης) στο πεδίο «Διαβουλεύσεις» στην προαναφερόμενη ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ.

Οι μοναδικοί κωδικοί διαβούλευσης για κάθε είδος είναι οι ακόλουθοι:

ΕΙΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Σεντόνια και μαξιλαροθήκες

19DIAB000004088

Κουβέρτες βαμβακερές πικέ

19DIAB000004089

Κουβέρτες μάλλινες

19DIAB000004090

Πετσέτες προσώπου και μπάνιου

19DIAB000004091

Βιβλιοθήκες

19DIAB000004092

Συρταριέρες τροχήλατες

19DIAB000004093

Περιστρεφόμενα καθίσματα, σταθερά καθίσματα, πολυθρόνες και καναπέδες

19DIAB000004094

Γραφεία, τραπέζια συσκέψεων, τραπέζια αναμονής και άλλα μικροέπιπλα 

19DIAB000004095

 

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (Αρμοδ.: Ε. Ζυγούρη, Μ. Σανοζίδου, τηλ.: 213 1514551, 213 1514287,    e-mails: ezigouri@eprocurement.gov.grmsanozidou@eprocurement.gov.gr).

06/02/2019 ΠΗΓΗ: Τμήμα Εμπορίου


DOWNLOADS
ANAKOINOSISTINISTOSELIDA(3)_F-1825244459.pdf

 

  • 
ΓΕΜΗ