Ανακοινώσεις


Υποχρεωτική σήμανση προϊόντων καπνού

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών σας ενημερώνει, μετά από σχετική πληροφόρηση που λάβαμε από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μόσχας, αναφορικά με την υποχρεωτική διαδικασία σήμανσης προϊόντων καπνού, η οποία εγκρίθηκε από τη ρωσική κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, όλοι οι παραγωγοί προϊόντων καπνού θα είναι υποχρεωμένοι μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019 να δηλωθούν στο ηλεκτρονικό σύστημα HONEST SIGN, καθώς και να τοποθετήσουν έναν ειδικό κωδικό επί της συσκευασίας των προϊόντων από τον Ιούλιο 2019.

Η δημιουργία, διαχείριση και λειτουργία του εν λόγω ηλεκτρονικού συστήματος διεξάγεται από την εταιρεία CRPT, η οποία αποτελεί κοινοπραξία του ρωσικού δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με σκοπό τον περιορισμό της παράνομης διακίνησης προϊόντων μέσω της δημιουργίας ενός εθνικού ενοποιημένου συστήματος παρακολούθησής τους.

Περισσότερες πληροφορίες:
 
  • Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μόσχας
Ωράριο (ώρα Ελλάδος): 09.00-17.00
Τηλέφωνο: (007495) 5392970
ΦΑΞ: (007495) 5392974
Ηλ.Ταχυδρομείο: ecocom-moscow@mfa.gr

13/03/2019 ΠΗΓΗ: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων 

  • 
ΓΕΜΗ