Ανακοινώσεις


Λωρίδα ταχείας ροής στις διασυνοριακές διαβάσεις της Βόρειας Μακεδονίας στο Tabanovce (σύνορα με την Σερβία) και Bogorodica (σύνορα με την Ελλάδα) για τα ευπαθή και τα επικίνδυνα προϊόντα

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών κάνει γνωστό στα μέλη του και σε κάθε ενδιαφερόμενο μετά απο ενημέρωση που λάβαμε από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Σκοπίων ότι, έχει υπογραφεί πρωτόκολλο συνεργασίας (Μάιος 2018), μεταξύ της Τελωνειακής Διοίκησης του Υπουργείου Οικονομικών της Βόρειας Μακεδονίας και του Γραφείου Δημόσιας Ασφάλειας του Υπουργείου Εσωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, στο οποίο προβλέπεται δημιουργία συνθηκών ταχύτερης ροής στα συνοριακά σημεία διέλευσης Tabanovce (σύνορο με την Σερβία) και Bogorodica (σύνορα με την Ελλάδα). Το εν λόγω πρωτόκολλο αποσκοπεί στη διευκόλυνση / επιτάχυνση της κυκλοφορίας ευπαθών και επικίνδυνων προϊόντων, όπως ζωντανά αγαθά, φρέσκα τρόφιμα, επικίνδυνα εμπορεύματα (ADR) καθώς και φορτηγά χωρίς φορτίο.

Το πρωτόκολλο βρίσκεται σε ισχύ, παρόλο που δεν έχουν μέχρι σήμερα τοποθετηθεί οι απαραίτητες ενημερωτικές πινακίδες, με πρόβλεψη τοποθέτησης τους μέχρι τον Σεπτέμβριο τ.ε.. Η εν λόγω λωρίδα ταχείας ροής βρίσκεται συνήθως στην τελευταία λωρίδα διέλευσης για τα φορτηγά και η ύπαρξη της προβλέπεται σε όλα τα διασυνοριακά σημεία διέλευσης Βόρειας Μακεδονίας - Ελλάδας.

 

Γραφείο Ο.Ε.Υ. Σκοπίων

Ωράριο (ώρα Ελλάδος): 09.30 - 17.00

Τηλέφωνο: (003892) 3129456 3129458

ΦΑΞ: (003892) 3129441

Ηλ.Ταχυδρομείο: ecocom-skopje@mfa.gr

 

31/07/2019 ΠΗΓΗ: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων 

  • 
ΓΕΜΗ