Ανακοινώσεις


Export Catalogue 2020

Το ΕΒΕΑ σας ενημερώνει, μετά από σχετική ενημέρωση που έλαβε από το Εμπορικό, Βιομηχανικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Κλαϊπέντα,αναφορικά με τον  Export Catalogue 2020 (Λιθουανίας).

 

09/09/2019 ΠΗΓΗ: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων


DOWNLOADS
ExportCatalogue2020_F184015510.pdf

 

  • 
ΓΕΜΗ