Ανακοινώσεις


Μελέτη για την αγορά φαρμάκων της Γεωργίας.

Το ΕΒΕΑ σας ενημερώνει, μετά από σχετική ενημέρωση από το Γρεφείο Ο.Ε.Υ. στη Τιφλίδα, αναφορικά με την μελέτη για την αγορά φαρμάκων της Γεωργίας.

Περισσότερες πληροφορίες: 
 
Γραφείο Ο.Ε.Υ. Τιφλίδας
 
Ωράριο (ώρα Ελλάδος): 08.00-16.00
Τηλέφωνο: 00995322942858
ΦΑΞ: 00995322 941886
Ηλ.Ταχυδρομείο: ecocom-tbilisi@mfa.gr

01/11/2019 ΠΗΓΗ: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων


DOWNLOADS
AGORA_AGORAFARMAKEFTIKONGEORGIAS2019_F-141030669.pdf

 

  • 
ΓΕΜΗ