Ανακοινώσεις


Οδηγός Επιχειρείν για το Βέλγιο - 2019

Το ΕΒΕΑ σας ενημερώνει, μετά από σχετική ανακοίνωση από το Γρεφείο Ο.Ε.Υ. Βρυξελλών, αναφορικά με τον οδηγό επιχειρείν Βελγίου 2019.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βρυξελλών

Ωράριο (ώρα Ελλάδος): 10.00-17.30

Τηλέφωνο: (00322) 5455506, 5455507

ΦΑΞ: (00322) 5455508

Ηλ.Ταχυδρομείο: ecocom-brussels@mfa.gr

 

08/11/2019 ΠΗΓΗ: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων


DOWNLOADS
ODIGOSEPICHEIREIN2019-VELGIO_F931472923.pdf

 

  • 
ΓΕΜΗ