12-07-2020

Ανακοινώσεις


Πορεία διμερούς εμπορίου Ελλάδας - Γαλλίας κατά το εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019

Το ΕΒΕΑ σας ενημερώνει, μετά από σχετική ανακοίνωση από το Γρεφείο Ο.Ε.Υ. Παρισίων, αναφορικά με την πορεία διμερούς εμπορίου Ελλάδας - Γαλλίας κατά το εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Γραφείο Ο.Ε.Υ. Παρισίων

Ωράριο (ώρα Ελλάδος): 10.00-17.30

Τηλέφωνο: (00331) 47202660, 4709215, 47201245

ΦΑΞ: (00331) 40701904

Ηλ.Ταχυδρομείο: ecocom-paris@mfa.gr

27/11/2019 ΠΗΓΗ: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων


DOWNLOADS
BilateralTrade_GR-FR_Q3_2019fr_F969788348.pdf

 

  • 
ΓΕΜΗ